Enamat kui CRM...
Tuukri 54, 10120 Tallinn (Estonia)
Tel (+372) 667 8225
Fax (+372) 667 8221
info@kliendihaldus.com
Täiendav kontaktinfo >

Proovi DEMO SIIT

Tarkvara esileht
Pikaajalised kogemused ettevõtete sisekommunikatsiooni lahenduste loomisel on rakendatud KLIENDIHALDUS.COM tarkvara esilehel. Hetkega on ülevaade Sinu tänastest tegevustest, sünnipäevadest (nii klientide kui meeskonna sünnipäevad) ning üldistest teadetest. Lisaks pakuvad visuaalset elamust erinevad interaktiivsed graafikud müügitulemuste, suurklientide, projektide staatuste jms kohta reaalajas.

Kliendiregister
Kliendiregistri eesmärgiks on võimaldada parimat ülevaadet organisatsiooniga seotud firmadest (tavakliendid, suurklindid, juhukliendid jne). Kiired otsingud aitavad leida konkreetset ettevõtet ning selle nimel klikkides avaneb kliendikaart. Kaardil on kirjeldatud kliendiandmed, temaga seotud tegevused, dokumendid, müügiprojektid, organisatsioonid ja isikud, aadressid, kliendilepingud, laekumised ja saldo.
Põhjalikumaks ülevaateks võib jälgida kliendilogi, kus on kirjeldatud muutuded, mis kliendisuhte algusest saati on toimunud.
Kliendiregister on tarkvara peamine osa, kus toimuv suhtlus on alati kättesaadav ning hõlpsalt leitav.

Kliendikaart
Kliendikaardi päises paikneb klienti iseloomustav info: kliendigrupp, kliendiliik, nimi, reg. kood, telefon, mobiil, faks, e-post, registreerimise kuupäev, KMKR, a/a pangas ning kodulehe aadress. Kliendikaardi päis jääb avatuks ka siis, kui sisenetakse alammenüüdesse.
Kliendikaardi päises on võimalik vastavate õigustega isikul blokeerida mĂĽĂĽki, määrata krediidilimiite ning seada kliendikohast maksetähtaega tema arvetele. 
Märkmete lahtris on võimalik kajastada operatiivinfot või teha lihtsaid märkusi (näiteks „kui Terjet kätte ei saa, helista Teedule”).

TEGEVUSED

Tegevuste all paiknevad kõik toimingud, mis valitud kliendiga on teostatud ja registreeritud. Uue tegevuse lisamisel määratakse tegevuse number, kirjeldatakse nimetusega, valitakse kontaktisik, tegevuse liik, staatus ning hinnatakse selle kestust. Juhul, kui kasutatakse mingit ressurssi või ostetakse teostamise käigus lisateenust, tehakse vastavad valikud nende hulgast. Kui tegu on auto kasutamisega siis peab märkima ka kilomeetrite arvu, et hiljem mõõta kulutusi klientide lõikes.
Igale tegevusele märgitakse automaatselt selle teostaja (sisseloginud kasutaja), teostamise algus ja kuupäev.


ALLAHINDLUSED

Igale kliendile on võimalik määrata allahindlusprotsente erinevatelt tootegruppidelt. Arve koostamisel võetakse arvele kliendikohane allahindlus tootegrupi põhiselt ning lisa-allahindlust enam teha ei saa.

DOKUMENDID

Kliendiga seotud dokumendiregister  kokkulepetest, pakkumistest, projektide spetsifikatsioonidest, mis kuvab hetkega kogu dokumenteeritud kommunikatsiooni kliendi ja Teie töötajate vahel.
Dokumendi lisamisel luuakse kirje number, määratakse automaatselt dokumendi registreerija (sisseloginud kasutaja) ning registreerimise kuupäev. Järgnevalt on võimalik dokumenti siduda projekti ning valitud projekti tegevustega. Valides faili liigi ning staatuse on hiljem võimalik jälgida näiteks kliendile koostamisel olevaid pakkumisi, tööjooniseid või akte.

Märkus: Dokumente on võimalik salvestada kliendi dokumendiregistrist ka läbi Word’i ja Exceli otse. Selleks tuleb paigaldada Teie arvutisse lisaprogramm.
Lihtne dokumentide salvestamine toimib nii:
1. Loo dokument ning vajuta Word/Excel programmi all vasakus nurgas olevat nuppu „Salevesta CRM’i”
2. Vali DOKUMENDI LIIK, kirjuta DOKUMENDI NIMI, vali KLIENT, PROJEKT ja soovi korral täpsustavad lisaaandmed.
3. Vajuta „Salvesta CRM’i” ja oota, kuni programm teavitab järgmiselt „Salvestadud CRM’i”

E-maile on võimalik salvestada kliendi dokumendiregistrisse.
Lihtne e-mailide salvestamine toimib nii:
1. Vali Outlookis e-mail, mida soovid salvestada ning vajuta ĂĽleval paremas nurgas olevat nuppu”Salvesta e-mail”
2.  Vali DOKUMENDI LIIK, soovi korral muuda e-maili pealkirja (DOKUMENDI NIMI), vali KLIENT, PROJEKT ja soovi korral täpsustavad lisaaandmed.
3. Vajuta „Salvesta CRM’i” ja oota, kuni programm teavitab järgmiselt „Salvestadud CRM’i”

KONTAKTID

Kliendisuhtluse käigus tekib kindlasti arvukaid kontakte ja erinevat teavet isikute rollide kohta. Tagamaks paremat klienditeenindust, tuleb kontaktisikule määrata lisaks telefonile ja e-maili aadressile tema ametinimetus ja roll, et suunata hiljem infot õigetele inimestele.

AADRESSID

Firmadel on tihti erinevad aadressid kauba tarnimiseks, kui arvete saatmiseks. Selleks tuleb kirjeldada aadressid eraldi just selles alammenĂĽĂĽs.


KLIENDILEPINGUD

Baastingimused on võimalik kliendilepingu sõlmimisel registreerida just selles menüüs. Mugavalt saate lisada tingimused, mida on vaja arvestada teenuse osutamisel.

MÜÜGIARVED

Kõik valitud kliendile esitatud müügiarved kajastuvad selles menüüs. Tarkvara kuvab esiplaanil 20 viimast müügiarvet, kõikide arvete vaatamiseks tuleb liikuda järgmistele alamlehtedele.
Arvete registris kajastatakse järgnevaid andmeid: arve liik, number, esitamise kuupäev / maksetähtaeg (kui tähtajaks tasumata, siis panane), summa, kinnitus, staatus, laekunud summa.
Arvele on võimalik kliendikaardilt vormistada ka kreeditarve või kopeerida see uue arve tegemiseks.

Märkus: Parimaks klienditeeninduseks oleme viinud tarkvara vastavusse konkreetsete tööprotsessidega.

1. Probleem: klient pole saanud kätte arvet ja helistab sekretärile
Lahendus: sekretär avab kliendikaardi ja avab alammenüü „arved” ning saadab viimase arve e-postiga klikkides ümbriku kujutist. Hiljem tuvastab aadressi ja vajadusel parandab selle.

2. KĂĽsimus: Klient helistab ning soovib osta teenust ja tooteid
Tööprotsess: Sekretär või teenindusjuht avab kliendikaardi (uue kliendi korral lisatakse) ning liigub alammenüüsse „arved”. Seejärel valib tooted ja teenused ning kinnitab need. Avaneb kalendri vaade, kus määratakse vaba aeg teeninduseks. Arve ja teeninduse aeg kinnitatakse ning saadetakse kliendi e-mailile tellimuse kinnitusena ettemaksuarve.

Tööprotsesse on võimalik kohandada vastavalt Teie ettevõtte äriloogikale.

LAEKUMISED

Kliendi kiireks krediidikäitumise analüüsiks on parim viis jälgida koondtabelit laekumistest. Tabelis on kirjeldatud: laekumise kuupäev, liik, summa, arve number, arve kuupäev / laekumise kuupäev.
Klikkides arve numbrile on võimalik hetkega avada arve ning vajadusel kontrollida teenuse arvejärgset osutamist.

ORGANISATSIOONID JA ISIKUD

Tihti tekivad erinevad kontaktid läbi seotud firmade või isikute ringi. Seepärast on oluline tütarfirmasid, filiaale, partnerettevõtteid ja muid siduskooslusi kirjeldada. See alammenüü ongi mõeldud erinevate seoste kaardistamiseks ja hilisemaks jälgimiseks. Sidusettevõttele märgitakse roll, seos ja kontaktandmed. Näiteks esineb üks ja seesama isik juhatuse liikmena erinevates ettevõtetes. Lihtne on märkida allkirjaõiguslikuks isikuks üks ja seesama persoon, välistades infovaakumi ja üleliigsed päringud.

E-Arved ja pangafaili import
Lisasime süsteemi mugava võimaluse teha pakkumisest arve. Arve koostatakse kliendibaasis olevate rekvisiitide alusel. Tooteinfot saab redigeerida, on võimalik rakendada erinevaid allahindluse mudeleid. Arve on võimalik trükkida või edastada e-posti teel kliendile. Kasutusele võib võtta ka viitenumbri süsteemi, mis vähendab raamatupidaja käsitööd maksete töötlemisel. On olemas automaatne pangafaili import, mis võimaldab kiirelt kõik laekumised siduda esitatud arvetega ning seejärel väljastada saldod.

Kalender
Nüüdsest on tegevuste teostamine seotud ka ajahaldusega. Nõnda võite jälgida kindlate tegevuste täitmist ning arvestada selleks kuluvat aega. Loomulikult on kalender ka seotud MS Outlook’i kalendriga ja sellest lähtuvalt käsitleme meie kliendihaldustarkvara ajahaldust, kui head abilist, mis seob juba harjutud tööprotsesside funktsionaalsuse meie lahenduse esmaklassilise süsteemiga.

E-postitused ja uudiskiri
Et saaksite suhelda oma klientidega pidevalt ning edastada neile soovitud informatsiooni, lisasime süsteemi ka e-postituse mooduli. See põhineb kliendiandmebaasis olevatel e-posti aadressidel. Suhtlusviis on OPT-IN, mis tähendab, et klient peab andma omapoolse nõusoleku e-mailide vastuvõtmiseks. Samuti on olemas võimalus postitustest loobuda. Ka arved on võimalik edastada PDF või HTML kujul automaatselt kõikidele klientidele.

MS Word, MS Excel, MS OUTLOOK liidesed Kliendihaldus.com’ga
Koostöös ASPIT.COM tarkvarainseneridega oleme töötanud välja ainulaadse lahenduse, mis võimaldab MS Word’i ja MS Excelit kasutades otse faile kliendihaldustarkvarasse laadida. Näiteks dokumendi valmimisel ei pea enam tegema Save As tomingut, vaid selle asemel tuleb klikkida ikoonil Save to Server. Järgnevalt küsitakse kliendi ja müügiprojekti andmeid ning tuleb lisada dokumendi nimi. Fail salvestub automaatselt Kliendihaldus.com andmebaasi ning on turvaliselt kaitstud.


Eelised:
• Võimalus kõik olulised failid koostada harjumuspärasel viisil
• Kiire, automaatne laadimine vähendab ajakulu
• Dokumendid on indekseeritud ning võimalik jälgida selle versioone
• Vähendab erinevate tarkvarade ristkasutust.


 Uudiskiri